Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

בשיקגו הועברו מדינות מסובכות קוונטיות בין הצמתים.

לראשונה זה הצליח להסתבך מצבים קוונטיים להיות מועבר באמצעות חוט המחבר שני צמתים (ראה גם: רשת התקשורת הקוונטית המשולבת הראשונה בעולם). מומחים מבית הספר להנדסה מולקולרית פריצקר באוניברסיטת שיקגו חיזקו את מצב קוונטי באותו זמן על אותו חוט על ידי שימוש ראשון בחוט כדי לסבך קוביט בכל צומת, ואז את זה קוביט הסתבך עם קווביטים נוספים בצמתים.
 
פיתוח שיטות להעברת מצבים סבוכים הוא מרכיב מרכזי בקנה מידה מערכות מחשוב קוונטיות נדרש, אומר המחבר הראשי של המחקר, פרופסור אנדרו קלילנד.

מקור תמונה: Pixabay

כדי לשלוח את המצב הקוונטי, החוקרים יצרו שלושה קווביטים מוליכים-על בכל צומת. ואז הם חיברו קוויביט מכל צומת עם חוט ושלחו את המצב הקוונטי בצורה של פוטונים של מיקרוגל. מכיוון שהתהליך כולו נמשך רק כמה עשרות ננו-שניות, היה אובדן מינימלי של מידע. מערכת זו אפשרה להם גם לעשות זאת הסתבכות הקוביטים כדי "להגביר". תחילה הם הסתבכו קווביט משני הקשרים ואז מתחו אותם הִסתַבְּכוּת לקבלת קווביטים נוספים. כשסיימו, הם הסתבכו עם כל הקוביטים בשני הצמתים, ויצרו מדינה מסובכת גלובלית אחת.

בעתיד יכול מחשב קוונטי ניתן לבנות ממודולים שבהם מבצעים חישובים על קבוצות של קווביטים מסובכים. מחשבים כאלה יכולים להיווצר מצמתים רבים המחוברים ביניהם. למעשה, מחשבי-על בנויים כיום, מורכבים מרבים צומת חישוב מורכב ממכונה יעילה. העברת המצב המסובך בין הצמתים היא אפוא התפתחות חשובה מאוד בדרך לבניית מחשבים קוונטיים מודולריים כאלה.

כגון צוֹמֶת חייבים להיות מסוגלים להעביר מצבים קוונטיים מורכבים ביניהם, והעבודה שלנו היא צעד חשוב בכיוון הזה, אומר קלילנד, וציין שרשתות קוונטיות יכולות ליהנות גם מגישה זו. המדענים משיקגו מקווים להוסיף צומת נוסף לארכיטקטורה שלהם בעתיד וליצור מדינה מסובכת מקוביטים המקובצים לשלושה מודולים.