Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

שנים עשר מחשוב קוונטי לקואמיה לכימיה

חישובי מבנים אלקטרוניים מדויקים נחשבים לאחד היישומים הצפויים ביותר של המחשב הקוונטי, אשר יחולל מהפכה בכימיה התיאורטית ובתחומים קשורים אחרים. באמצעות המעבד הקוונטי של Google Sycamore, Google AI Quantum ועמיתים לעבודה ביצעו הדמיית Variable Quantum Eigenolver (VQE) של שתי בעיות כימיות בקנה מידה בינוני: אנרגיית הקישור של שרשראות מימן (גדולה כמו H12) ומנגנון האיזומריזציה של דיאזול ( ראה את נקודת המבט של יואן). הסימולציות בוצעו על עד 12 קוביטים עם עד 72 שערים דו-קווביטיים ומראים כי ניתן להשיג דיוק כימי כאשר VQE משולב עם אסטרטגיות למזעור שגיאות. מרכיבי המפתח באלגוריתם ה- VQE המוצע ניתנים להרחבה למערכות גדולות יותר שלא ניתן לדמות באופן הקלאסי.

מדע, עמ '1084; ראה גם עמ '1054