Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

סודות האלגברה

לכתבה האחרונה הייתה תגובה נחמדה (תודה על כך). אז היום משהו מעולם ה"מתמטיקה הנשכחת "- תהנו!   

חשבון לעתים קרובות אינו יכול להוכיח חלק ממעוזיה באמצעים מעורפלים. במקרים אלה אנו זקוקים לשיטות אלגברה כלליות יותר. למשפט חשבון מסוג זה, שמוצדק באופן אלגברי, ישנם כללים רבים לביצוע פעולות חשבון מקוצרות.

כפל מהירות:

בימים ההם שבהם לא היה מחשב או מחשבון, נהגו חשבון גדול להשתמש בטריקים אלגבריים פשוטים רבים; כדי להקל על חייך:

ה- "x" מייצג את הכפל (היינו עצלנים מדי לנסות את LaTeX :-))

בוא נסתכל על:


 988² =?

אתה יכול לפתור את זה בראש שלך?

זה פשוט מאוד, בואו נסתכל מקרוב:


988 x 988 = (988 + 12) x (998 -12) + 12² = 1000 x 976 + 144 = 976 144


קל גם להבין מה קורה כאן:

(a + b) (a - b) + b² = a² - b² + b² = a²

בסדר עד כה טוב. עכשיו בואו ננסה לעשות את המתמטיקה במהירות - אפילו שילובים כמו


986 x 997, ללא מחשבון!


986 x 997 = (986 - 3) x 1000 + 3 x 14 = 983 042

מה קרה פה? אנו יכולים לרשום את הגורמים באופן הבא:

קרא עוד

בעיה "קשה"

היום משהו מהקטגוריה "מתמטיקה נשכחת". תמיד ישנם קשרי מספרים אלגבריים מעניינים מאוד שלמרבה הצער לעתים נדירות או בכלל לא בתוכנית הלימודים, אך מרחיבים את הבנת המספרים והאינטואיציה המתמטית.  

נניח שמישהו יבקש ממך לפתור את המשוואה הבאה ללא כל כלים טכניים.


האם אתה יכול לעשות זאת?


בסדר ממבט ראשון זה לא כל כך קל. אבל כשיודעים את הקשר המיוחד והמעניין בין המספרים הללו, זה ממש פשוט: 

המרכיבים השמאליים של המשוואה הם: 100 + 121 + 144 = 365; במילים אחרות: אוקי, בואו נשתמש באלגברה פשוטה כדי לברר אם אנו יכולים למצוא עוד רצפים כאלה: המספר הראשון שאנחנו מחפשים הוא "x":

קרא עוד