Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

AI קורא תמונות פנים מגלי מוח

אוניברסיטת הלסינקי פיתחה כלי בינה מלאכותית המאפשר לך לקבל מושג על מה המוח שלך חושב בכל רגע נתון. לאחר קריאת גלי המוח של אנשים המתבקשים להתמקד בתדמיתו של האדם, אלגוריתם ה- AI יוצר תמונות פנים שהמשתתפים מסתכלים עליו. מחקר זה, המתואר ב- Nature Scientific Reports, מורכב מכך לביצוע מספר שלבי תרגול ו ואז לבדוק את האלגוריתם.

ראשית הוצגה למשתתפים סדרת פנים וביקשו להתמקד באלה שתואמים את התיאור בעזרת מכשיר שניתח את גלי המוח שלהם. נתוני המוח שימשו לאחר מכן לאימון האלגוריתם להתאמת האותות למאפיינים שונים, כך שבמהלך הבדיקות הוא יוכל ליצור תמונת פנים חדשה שתואמת את הדפוסים שהנבדק חשב עליהם מבלי שיבטא במילים. התכונות האישיות המזוהות במערכת הן כלליות למדי, למשל "צעיר", "חיוך" או "גבר", כך שהמערכת אינה מפרשת את תמונת הפנים המלאה המתקבלת מהמשתתפים בניסוי, אלא נבחר. תכונה אחת זוהתה ואז יצרה על בסיסה תמונת פנים חדשה המתאימה לתצפית.