Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

חוקרים מוורוצלב עובדים על מערכת ניווט לוויינית על הירח

חוקרים במכון לגיאודזיה וגיאואינפורמטיקה באוניברסיטת מדעי הביולוגי בוורוצלב חברים בקונסורציום בינלאומי שהוקם על ידי סוכנות החלל האירופית (סוכנות החלל האירופית) מימון לפיתוח מערכת ניווט רעיונית עבור משימות ירח קיבל. מערכת כזו תהיה גם חקר הירח עצמו וגם יישום תוכניות להשתמש בלוויין כשלב במשימה מאוישת מַאְדִים להקל על השימוש.

יש כמה על פני כדור הארץ מערכות ניווט לווייניות, כולל ה-GPS הפופולרי ביותר. עם זאת, אין מערכות דומות לירח. לכן, משימת GRAIL, החוקרת את שדה הכבידה של הירח, הצליחה למפות בצורה מבריקה צד אחד שלו הנראה מכדור הארץ. עם זאת, ברגע שGRAIL היה בצד הנגדי של הירח, הוא איבד את המגע עם לווייני ניווטכך שהיכולת שלו לאתר את מיקומו ירדה משמעותית.

למות נאס"א רוצה לשלוח את המשימה המאוישת הראשונה לירח מזה עשרות שנים בעוד כמה שנים ומתכננת לבנות תחנה במסלול של מודס ולבצע עבודות על פני הירח. גם האנשים שעובדים שם וגם המכשירים האוטונומיים זקוקים למערכת יעילה כדי לקבוע את עמדתם בעצמם.

ה-ESA אחראי על תוכנית אור ירח, אשר בוחן אפשרויות לניווט ותקשורת מדויקת על פני כל פני הירח. התכנית היא תכנית רב-שכבתית עם גישה שלב אחר שלב. ראשית, יהיה צורך לספק יכולות מיקום עבור מסלול ההעברה בין כדור הארץ לירח, לאחר מכן עבור לוויינים במסלול ירח, ולבסוף עבור גישות ופעולות על פני הירח.

הפרויקט צופה כי קבוצות כוכבים קיימות של לווייני ניווט ישמשו בין 2022 ל-2025. בשלב ב', המתוכנן לשנים 2025-2035, אמורים להציב מספר לוויינים במסלול ירח ולהעביר אותות נוספים משטח הירח. בשלב III, כלומר אחרי 2035, סוף סוף תהיה מערכת ניווט ירחי שלמה מוכנה לשימוש.

המדענים הפולנים פרופ' קשישטוף סוסניקה, דר. רדוסלב זיידל וד"ר. גז'גורז בורי מתמודד פרויקט ATLAS אשר מומנה זה עתה על ידי ESA כחלק משלב ב'. המשימה של ATLAS תהיה לבחון פתרונות טכניים שונים למערכת הניווט הירחי ולבחון את האפשרויות של תקשורת חד ודו כיוונית בין כדור הארץ ללוויינים ובין ממסרי ירח ללוויינים. בנוסף, נהלים להמרה בין מערכות ייחוס ירח, כדור הארץ ושמימי (מערכות אינרציאליות) להיות מפותח. חברי פרויקט ATLAS חייבים גם לבדוק את איכות המיקום הן על הירח והן במסלולו.