Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

קיומו של תנודה חופשית של צ'נדלר התגלה במאדים. זה יאפשר לנו להבין את כדור הארץ טוב יותר

אחרי כדור הארץ, מאדים הוא כוכב הלכת השני עליו רטט צ'נדלר נמצא ונמדד. זה נעשה על ידי צוות ממעבדת הנעת הסילון, המכון הטכנולוגי של קליפורניה והמצפה המלכותי הבלגי תנודה חופשית של צ'נדלר היא הסטייה של ציר הסיבוב של כדור הארץ ביחס לקרום האדמה הנוקשה. במקרה של כדור הארץ, תקופת התנודה של צ'נדלר היא כ 433 יום, במהלכה ציר הסיבוב של כדור הארץ בקוטב הצפוני נע במעגל לא סדיר בקוטר של כ 8-10 מטר. קיומו של אפקט כזה אושר כבר בשנת 1765 על ידי אוילר ניבא, וקיומו אושר על ידי האסטרונום סת קרלו צ'נדלר בסוף המאה ה -19. התנודה החופשית אחרי צ'נדלר הוא דוגמה לתנועה שגוף מסתובב חופשי שאינו כדור חווה.

מקור תמונה: Pixabay

אך בעוד שניתן למדוד תנועה זו במקרה של כדור הארץ, אנו עדיין לא יכולים למדוד אותה בכוכבי לכת אחרים. נדרשות שנים רבות של מדידות מדויקות. הם פשוט נוצרו עבור מאדים.
צוות מדעי אמריקני-בלגי השתמש בנתונים שנאספו על ידי מסלול הסיור של מאדים, הסוקר הגלובלי של מארס ומאדים אודיסיאה במשך תקופה של 18 שנה. השפעת הכבידה של מאדים שכוכב הלכת מפעיל על הלוויינים אפשרה לבסס את קיומו של התנודה החופשית של צ'נדלר. אולם במקרה של הפלנטה האדומה הוא קטן בהרבה מאשר בכדור הארץ. סטיית הציר היא כ -10 ס"מ, ותקופה היא 200 יום.


מעניין שחישובים מראים שה- רטט צ'נדלר אמור להיעלם לאחר זמן מה. גם במקרה של כדור הארץ וגם של מאדים, הוא קיים זמן רב מכפי שהיה צריך. זה מצידו מצביע על כך שהרטט מושפע מגורם שהמדע טרם גילה. מציאת גורם זה אמור להיות קל יותר עבור מאדים מאשר כדור הארץ מכיוון שכוכב הלכת האדום כולל גיאוגרפיה, אטמוספרה ומבנה פנימי הרבה פחות מורכבים. זה מראה את חשיבות המדידה שזה עתה בוצעה רטט צ'נדלר שכן מאדים הוא.