Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

נאס"א ושותפים עובדים על מערכות הנעה גרעיניות לחלליות

למות נאס"א ושותפיה עובדים על הנעה גרעינית לחלליות. הרעיון למנועי טילים אטומיים נוצר בשנות הארבעים. אבל רק עכשיו יש לנו את הטכנולוגיה שתממש את הרעיון של נסיעה בין-כוכבית, מונע גרעיני.

חשוב מאוד שהרעיונות ש- נאס"א עובד, כרוך בשימוש במנועים גרעיניים מחוץ לכדור הארץ. יש להתחיל את הרכבים עם מנועי דלק כימי והמנוע הגרעיני אמור להתניע רק מחוץ למסלול כדור הארץ נמוך.

האתגר הגדול ביותר היה והיה לתכנן כונן גרעיני בטוח וקל משקל. זה מובטח על ידי דלקים וכורים חדשים. כל כך גדולות התקוות מבחינתם שנאס"א שוקלת אפילו משימות מאוישות המשתמשות באנרגיית ריקבון אטומית. "הנעה גרעינית תהיה שימושית מאוד אם נחשוב לנסוע למאדים וממנה תוך פחות משנתיים", אמר ג'ף שי, המהנדס הראשי של המינהלת למשימה טכנולוגית חלל. האתגר הגדול ביותר הוא להתקדם נכון בדלק, הוא מוסיף. דלק כזה יצטרך לעמוד בטמפרטורות גבוהות מאוד ובתנאי נסיעה. שתי החברות שעליהן נאס"א עובדת מוודאות שיש להן את הדלק והכור הנכונים.

מקור תמונה: Pixabay

כוננים גרעיניים אמורים להשתמש באנרגיה מריקבון גרעיני האטום לחימום מימן נוזלי ל -2430 מעלות צלזיוס. כלומר פי 8 מטמפרטורת הליבה של תחנת כוח גרעינית טיפוסית. המימן המחומם בדרך זו אמור להתרחב ולצאת מחרירי המנוע במהירות עצומה. באופן זה נוצר פי שניים יותר דחף ליחידת מסה של דלק מאשר הדלקים הכימיים הנמצאים בשימוש כיום. זה מאפשר לרכב לנוע מהר יותר ולעוף זמן רב יותר. יתרון נוסף בשימוש במנוע מונע גרעיני תהיה העובדה שלאחר שהגיע ליעד - למשל אחד מירחי שבתאי - הכור יכול לעבור ממצב הנעה למצב מקור כוח ומכשירים מדעיים כוחיים במשך שנים רבות, כמו למשל שליחת איכות גבוהה. תמונות.כדי לקבל את הדחיפה המתאימה מה- מנוע גרעיני כדי להשיג זאת, נדרש שימוש בדלק מועשר ביותר. דלק כזה יהיה בטוח יותר לשימוש, כמו בתחנות כוח גרעיניות, אך בתנאים של טמפרטורת הנעה גבוהה ונוכחות מימן תגובתי מאוד הוא יהפוך לשברירי.

Ultra Safe Nuclear Corp. טכנולוגיות (USNC-Tech)זה עם נאס"א משתפת פעולה, מדווחת כי היא מעשירה את האורניום שלה מתחת ל -20%. זה יותר מאשר עם כורים גרעיניים, אבל פחות מאשר עם נשק גרעיני. הדלק שלו מורכב מכמוסות אורניום מיקרוסקופיות ומצופות קרמיקה המונחות על מטריצת זירקוניום קרביד. המיקרו קפסולות מחזיקות את תוצרי הלוואי של התגובה במקום תוך מתן אפשרות לחום להימלט.

ההבדל העיקרי בין הפרויקטים של שתי החברות הוא השימוש במנחים שונים. המשימה של המנחה היא להאט את הנויטרונים מהדעיכה האטומית בצורה שתומכת בתגובת השרשרת. BWX הציבה את גושי הדלק שלה בין ההידרידים בעוד שפרויקט הטכנולוגיה USNC משתמש בבריליום כמנחה. כונן התגובה התרמו-גרעיני יכול, לפחות בתיאוריה, להיות עדיף בעליל על הכונן הגרעיני. זה מספק עד פי 4 יותר אנרגיה. עם זאת, הטכנולוגיה של התגובה התרמו-גרעינית עדיין לא מפותחת והמומחים צריכים להתגבר על מכשולים רבים, כגון השגה ותחזוקה של הפלזמה והפיכה יעילה של האנרגיה המתקבלת לדחף. לכן, כפי שמודה כהן, אין זה סביר שטכנולוגיית הנעת היתוך תהיה מוכנה בסוף שנות ה -2030, אז תחל המשימה המאוישת המתוכננת למאדים.