Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

טכנולוגיה בתחום הבריאות

המונח "טכנולוגיית בריאות" מתייחס לכל כלי או תוכנה IT שנועדו להגביר את הפרודוקטיביות של בתי החולים והניהול, לספק תובנות חדשות לגבי תרופות וטיפולים, או לשפר את האיכות הכוללת של הטיפול. תעשיית הבריאות של ימינו היא ענקית של 2 טריליון דולר בצומת דרכים. התעשייה, שנמצאת כיום בלחץ של ריסוק עלויות ומכשולים בירוקרטיים, מחפשת הזדמנויות לשיפור כמעט בכל תחום שניתן להעלות על הדעת. כאן נכנסת לתמונה טכנולוגיית הבריאות. כלים טכנולוגיים משולבים בכל שלב במתן שירותי בריאות כדי לטפל בשני נושאים מרכזיים: איכות ויעילות.

Fokus:

יסודות הטכנולוגיה בתחום הבריאות

נותני שירות רפואי-טכני

ספקטרום של טכנולוגיה רפואית

מערכות אבחון הדמיה

מערכות אבחון פונקציונליות

סיכונים של טכנולוגיה רפואית בתחום היישום

טכנולוגיית סילוק והגנה על הסביבה

טכנולוגיית היגיינה ומעקב

לקוחות ושותפים

טכנולוגיית רפואה אטמוספרית